Šolski zvonec

Program za predvajanje melodij po časovni shemi. Primerno za označevanje odmorov in začetkov ur na šolah.

Napisano v Python-u in teče v Windows ali Linux. Najugodnejša je kombinacija z Raspberry Pi.

solskizvonec.jpg

solskizvonec2.jpg

solskizvonec3.jpg