Poštevanka

  • slide
  • slide
Interesna skupina Šolstvo
Področje: Production Quality Assurance
Spretnosti HTML JavaScript PHP Database CSS

Poštevanka

je program za utrjevanje množenja in deljenja. Uporabnik v izbrani mreži odkriva števila, ki mu jih naključno ponuja program. Število je zmnožek stolpca in vrstice. Ko je izpolnjena celotna mreža, se glede na čas in število napak izpiše vrstni red (dnevni, tedenski, mesečni, absolutni) in izpiše komentar.

Za tiste z več težavami je na voljo tudi izbira "vaje", kjer se rešuje klasične račune.