Kadri in učenci

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
Ciljna skupina: Šolstvo
Opravila: Architecture Design Production Development Quality Assurance
Spretnosti: HTML JavaScript PHP Database CSS

Kadri in učenci

Osnovnošolski informacijski sistem za Kadre in učence

Program Kadri in učenci je namenjen obdelavi podatkov za kadre in učence na osnovni šoli.

Na področju kadrov omogoča:

 • vnos in popravljanje podatkov o delavcih,
 • registracijo delovnega časa,
 • vnos in popravljanje mesečnih pregledov dela,
 • vnos in pregled obremenitev pedagoških delavcev (kaj kdo uči),
 • vnos in pregled polletnih in letnih realizacij programov dela,
 • statistike kadrov,
 • izpise kadrovskih seznamov,
 • preglede doprinosov,
 • vnašanje in pregledovanje poročil in zapisnikov,
 • vnašanje in izpise nadomeščanj,
 • vnos in pregled urnika po učiteljih, razredih in prostorih,
 • vodenje delovodnika (tajništvo)
 • vodenje potnih nalogov (tajništvo)
 • vodenje naročilnic (tajništvo)
 • izpise odločb za dopuste (tajništvo)
 • potrdila učiteljem za mentorstvo in druge dodatne oblike dela

Na področju učencev omogoča:

 • vnos, popravljanje in pregled podatkov o učencih,
 • kreiranje razredov,
 • statistike učencev in oddelkov,
 • vodenje elektronske redovalnice (opisne in številčne ocene),
 • dodeljevanje in preglede izbirnih predmetov,
 • dodeljevanje in preglede nivojskih predmetov,
 • izpis obvestil o uspehu,
 • izpis končnih spričeval,
 • izpis matičnih listov,
 • statistike uspeha,
 • vpis in pregledi pisnih preverjanj znanja,
 • vnos in preglede izrečenih vzgojnih ukrepov,
 • obdelava izostankov po mesecih z izračuni,
 • statistike ocen, uspeha in realizacije ur,
 • spiske učencev po različnih oblikah dela (DSP, ID, IP, OPB, JUV, nadarjeni, statusi)
 • pregled prehrane učencev,
 • pregled in udeležba na taborih in v šoli v naravi,
 • obdelava NPZ,
 • obdelava popravnih, predmetnih in razrednih izpitov,
 • tiskanje pohval, priznanj in potrdil za interesne dejavnosti,
 • vnose in izpise udeležbe in dosežkov na tekmovanjih iz znanja,
 • vodenje evidence sodelovanja s starši,
 • uvoze in izvoze učencev za podatkovne zbirke MŠŠ
 • kreiranje letnega poročila
 • eDnevnik
 • sociogram.